Bir vaaz nasıl yazılır - 2 - doktrin

Konuşan, Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun.

— 1 Petrus 4:10-11

Başlangıçta, iyi bir vaazde, şunların lazım oldüğünü söyledik:

 1. Doğru yorum
 2. Mesih merkezlilik
 3. Besleyici doktrin
 4. Tanrısal yetki
 5. Açık yapı
 6. Canlı örnekleme
 7. Kesin uygulama
 8. Yararlı konuşma

Bu derste 3. noktaya odaklanacağız.

1. Ne öğretiyor?

Doktrin olarak, okuduğum bölüm bize ne öğretiyor? Kutsal Kitap, sadece dokunaklı hikayeleri anlatmak değil, bizi kurtaracak doktrinleri öğretmek için verildi.

2. Tim 3:14-17 Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar'ı da çocukluğundan beri biliyorsun.

16 Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

Vaazlerimizde, bu doktrinleri keşfedip iletmemiz gerekiyor.

2. Emin miyim?

Kutsal Kitap’ta yanlış öğretilerden bizi hep uyarıyor. Mesela:

2. Petrus 2:1 Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan Efendi'yi bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek.

O zaman, Kutsal Kitab’ı doğru anladığımızdan emin olmalıyız.

Kontrol etmek için, şu sorular yardımcı olabilir:

 • Kutsal Kitap’ta başka yerler aynı şeyi öğretiyor mu?

  Elçilerin İşleri 17:11 Veriya'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazılar'ı inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı.

 • Metni dürüstçe yorumluyor muyuz, yoksa bizim düşüncelerimize göre onu çarpıtıyor muyuz?

  2. Petrus 3:16 Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazılar'ı olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.

 • Fikirlerimiz Kutsal Kitap’tan değil, kültürümüzden ya da yanlış öğretmenlerden mi geliyor?

  Matta 7:15-20 Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır.

 • Sadece insanların duymak istedikleri hoş sözleri mi anlatıyoruz?

  2 Tim 4:3-6 Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. 4 Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar. 5 Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla

3. En önemli doktrinler hangileridir?

Anladğımız şeylerin doğru olduğundan emin olmanın yanı sıra, bunların önemli olduğundan emin olmamız gerekiyor

1. Tim. 1:3-7 Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler, imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara yol açar. 5 Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. 6 Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar. 7 Kutsal Yasa öğretmeni olmak istiyorlar, ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukla

Kutsal Kitap’ta, çok hikaye var, ilginç tarihsel bilgi var. Bazı Hristiyanlar da tartışılabilir teolojik konular hakkında konuşmayı seviyor.

Pek çok faydasız konular var.

Romalılar 14:1 İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin, ama tartışmalı konulara girmeyin.

İyi bir vaazde, bu şeylere değil, imanlılar için besleyici doktrinler öğretilmeli. Onlar nedir? Olumlu olarak, neye odaklanmalıyız?

Romalılar 14:19 Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim.

1. Korintliler 2:2 Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım.

1. Korintliler 15:3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

En önemli şeyler, İsa Mesih ile ilgilidir. İmanlılar olarak büyük, daha derin bir şekilde İsa Mesih’in kişiliğini ve işini anlamamız gerekiyor.

Koloselilier 2:6-7 Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.

Pavlus’un duası da aynı şey gösteriyor:

Efesliler 3:14-19 Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba'nın önünde diz çökerim. Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Mesih’in sevgisi inanılmaz büyük bir konudur, onu doğru anlayıp öğretmek sonsuz bir işidir. Kutsal Kitab’ın tamamını kullanmalıyız. Pavlus kendi işin şu şekilde anlattı:

Elçilerin işleri 20:20,21,27 Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. 21 Hem Yahudiler'i hem de Grekler'i, tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. … 27 Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim.

Yazar: Luke Plant

Oluşturuldu: 2023-12-04 Mon 15:57

Validate